Minglemiddag og klimakveld: Hva kan Norge lære av Danmark og Sverige?

Torsdag 11. april kommer Klimastiftelsens råd til Bergen og vi inviterer da til åpent kunnskapsmøte om klimapolitikk i Skandinavia. Hva kan Norge lære?

Informasjon
Tid
Sted
Litteraturhuset i Bergen
Portretter av fire personer som følger med en invitasjon til et klimaarrangement som diskuterer lærdom norge kan lære av danmark og sverige.

Hva er forskjellene på klimapolitikken i Norge, Sverige og Danmark – og hva kan vi lære av våre naboland? Vi får innledninger fra to forskere som begge har lang erfaring med norsk klimapolitikk, og som nå sitter tett på klimapolitikken i våre naboland. 

Elin Lerum Boasson, professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og CICERO, er medlem i klimarådet til den svenske regjeringen, og Brita Bye, dr.polit i samfunnsøkonomi og forsker ved Statistisk sentralbyrå, er medlem i det danske klimarådet.

Klimastiftelsen vil lede en samtale med de to der de også vil fortelle om hvilken rolle et uavhengig klimaråd kan spille i klimapolitikken. Bør også Norge ha et slikt klimaråd?

I tillegg kommer Kristine Kopperud Timberlid, direktør for Innovasjon Norge i Danmark. Hun vil forklare hva hun legger i at politisk handlekraft har blitt et konkurransefortrinn for danskene.

Dørene åpner 16:45 for mat og mingling. Arrangementet er gratis, men krever påmelding på grunn av begrenset plass. Påmelding er bindende.

Møtet strømmes ikke, så det vil kun være anledning til å delta fysisk.

Program

Velkommen

Hva gjør Sverige og Danmark i klimapolitikken?

  • Innledning v/ Elin Lerum Boasson, professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og CICERO og medlem i det svenske klimarådet.
  • Innledning v/ Brita Bye, dr.polit. i samfunnsøkonomi, forsker ved Statistisk sentralbyrå og medlem i det danske klimarådet.

Spørsmålsrunde som involverer flere i rådet og publikum.

Handlekraft – et dansk konkurransefortrinn

  • Innledning v/ Kristine Kopperud Timberlid, direktør for Innovasjon Norge i Danmark

Spørsmålsrunde.

Panelsamtale: Hva bør vi lære av Sverige og Danmark, og hvordan får vi opp farten i klimaomstillingen i Norge?

  • Guri Bang, Ola Kvaløy, Tore Furevik og Kristine Kopperud Timberlid.

Hva lærte vi i kveld?

  • Oppsummering v/ Martin Skancke, leder av Klimautvalget 2050 og styremedlem i Norsk klimastiftelse, og Vigdis Vandvik, medlem av Naturrisikoutvalget og leder av Klimastiftelsens råd.