Kunnskapsmøte: «Klimarisiko – finans og børs»

Velkommen til kunnskapsmøtet «Klimarisiko – finans og børs» tirsdag 4. desember kl. 18-19:30 på MESH i Oslo. Strengere klimapolitikk og klimaendringer vil påvirke finanssektoren og mange store og små selskaper de neste årene. Hvordan kan man rapportere på klimarisiko og hvorfor er det viktig? Hvilke verdier står på spill? Hvor langt har finansinstitusjonene og børsnoterte …

Informasjon
Tid
Sted
Mesh, Oslo

Velkommen til kunnskapsmøtet «Klimarisiko – finans og børs» tirsdag 4. desember kl. 18-19:30 på MESH i Oslo.

Strengere klimapolitikk og klimaendringer vil påvirke finanssektoren og mange store og små selskaper de neste årene. Hvordan kan man rapportere på klimarisiko og hvorfor er det viktig? Hvilke verdier står på spill? Hvor langt har finansinstitusjonene og børsnoterte selskaper kommer i arbeidet med å identifisere, håndtere og rapportere på klimarisiko? Det er tema for et åpent arrangement tirsdag 4. desember kl. 18 – 19:30 på MESH i Oslo. Meld deg på her:

Som en litt sen «middag» serverer vi drikke og håndmat i form av tapas og wraps klokken 17:30. Arrangementet er gratis og er et samarbeid mellom Finans Norge, Finansforbundet og Norsk klimastiftelse og er en del av prosjektet Klimarisiko – finans og børs støttet av Finansmarkedsfondet.

Foreløpig program:

– Rett før jul legger utvalgsleder Martin Skancke frem anbefalingene fra regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko. Hvordan har diskusjonen om klimarisiko beveget seg i næringsliv og politikk de siste årene? v/ Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv.

­– 40 finansinstitusjoner og de 15 største selskapene på Oslo Børs (som ikke tilhører finans) har deltatt i Klimastiftelsens kartlegging av om og i så fall hvordan de håndterer og rapporterer klimarisiko. Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse, legger frem resultatene.

– Samtale om funnene i spørreundersøkelsen, hva de viser og hvordan situasjonen kan og bør gripes an: Med Jan Erik Fåne (kommunikasjonsdirektør i Finans Norge), Kaj-Martin Georgsen (direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB) og Heidi Finskas (direktør for samfunnsansvar i KLP).

Omstillinger bort fra fossile energibærere kan gi fall i verdien av realkapital og fossile reserver, noe som også kan skape forstyrrelser for foretak og finansinstitusjoner, het det i regjeringens pressemelding da den lanserte ekspertutvalget for klimarisiko. Utvalget legger frem sine anbefalinger i desember. Hva sier DNVGLs Energy Transition Outlook om mulig tidspunkt for peak oil og hvordan skiller disse analysene seg fra prognosene til International Energy Agency? Intervju med Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNVGL.

– Klimarisiko-rapportering: Hvordan kommunisere klimarisiko til finansmarkedet? Hvordan påvirker klimaendringer og klimapolitikk virksomheten? v/ Maria Gjølberg, partner i The Governance Group og spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser med erfaring fra norske og internasjonale industriselskaper og finansforetak.

– Hvordan får vi til et kompetanseløft for klimarisiko blant ansatte i finansnæringen og børsnoterte selskaper? Hvordan kan de ansatte bidra til økt forståelse for finansiell klimarisiko og bærekraft hos sine kunder? Tar norske universiteter og høgskoler i stor nok grad opp i seg at fremtidens beslutningstakere må være skolerte i klimarisiko og bærekraft? v/ Nanna Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet.

Vi setter av god tid til spørsmål og innlegg fra publikum. Begrenset antall plasser, meld deg på dag. Mingling og samtale i etterkant.

HJERTELIG VELKOMMEN til kunnskapsdeling og diskusjon!