Naturkveld i Stavanger: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte.

Informasjon
Tid
Sted
Kafé Ask og Embla på Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Verden er allerede 1,2 grader varmere nå enn i perioden 1850–1900. Konsekvensene av global oppvarmingen merkes over hele verden: Ekstreme hetebølger, tørke, skogbranner, flom…

Det trengs umiddelbar og kraftfull handling for å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader og helst ned mot 1,5 grader. Mer fornybar energi – som sol- og vindkraft – er en viktig del av løsningen. Batterier, grønt hydrogen, karbonfangst og lagring, ny grønn industri skal også bidra til å løse klimakrisen.

Samtidig står vi midt i en naturkrise – der naturtyper og plante- og dyrearter forsvinner fordi vi mennesker legger beslag på mer og mer areal.

Naturen og klimaet er gjensidig avhengig av hverandre. Vi kan ikke løse klimaproblemet på en måte som skaper en større naturkrise. Vi kan heller ikke løse klimakrisen først og så ordne naturen etterpå. Klimakrisen og naturkrisen må løses sammen og samtidig. Spørsmålet er hvordan gjør vi det?  

Bli med på naturkveld på Kafé Ask og Embla på Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger 18. mai klokken 18:00–19:30

Arrangementet er gratis, kafeen er åpen og det er også mulig å besøke museets nye våtmarks-utstilling i etterkant.

Hjertelig velkommen!

Program

Klimakrise og naturkrise: Hvorfor må vi løse begge krisene samtidig?

Vigdis Vandvik, professor i planteøkologi ved UiB

Mennesket versus dyrene og naturen: Kan menneskers forhold til dyr og måten vi forvaltet jord og natur i forhistorien lære oss å forvalte naturen i dag?

Kristin Armstrong Oma, professor ved Arkeologisk museum, UiS

Kan miljøverdsetting («prising» av natur) bidra til å løse natur- og klimakrisen?

Gorm Kipperberg, professor i miljøøkonomi ved Handelshøgskolen, UiS