«Nok folk?»

Norsk klimastiftelse og KLP inviterer til frokostseminar om arbeidsmarkedets rolle i klimaomstillingen.

Har vi arbeidskraften og kompetansen som trengs for at Norge skal nå klimamålene og gjennomføre det grønne skiftet?

Informasjon
Tid
Sted
KLP, Oslo

Behovet for folk – hoder og hender – fortjener større oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet om klima- og energipolitikken. Derfor inviterer KLP og Norsk klimastiftelse til et frokostseminar om arbeidsmarkedets rolle i klimaomstillingen.

Vi legger frem rapporten Nok folk? som utgis i samarbeid mellom KLP og Norsk klimastiftelse.

I panelsamtaler retter vi søkelyset mot oljens plass i norsk økonomi og stiller spørsmål om hvordan vi kan sikre arbeidskraft og kompetanse til det grønne skiftet.

Frokostseminaret holdes i KLPs lokaler i Oslo fredag 29. september kl. 09:00–11:00. Dørene åpner 8:30 med lett frokostservering.

Program

09:00

Velkommen – introduksjon til dagens tema

Heidi Finskas, KLP

09:05

Rapportlansering «Nok folk?»

Anders Bjartnes, Energi og klima og Klimastiftelsen, medforfatter av rapport
Gjermund Grimsby, Fagansvarlig klima i KLP, medforfatter av rapport

09:30

Grønt skifte på oljens skuldre?

Håkon Normann, Forsker ved NIFU, leder av rapport om grønn kompetanse til Kompetansebehovsutvalget

09:50

Trine Ask-Henriksen, Head of HR & People Development i Aker ASA.

10:00

Samtale/intervju

Håkon Normann og Trine Ask-Henriksen

10:10

Hvordan sikre arbeidskraft og kompetanse til det grønne skiftet?

  • Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef Bærekraft, klima og miljø i Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
  • Kjetil Tvedt, direktør kompetanse og seriøsitet, Byggenæringens Landsforbund
  • Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør NITO
  • Håkon Normann, NIFU
  • Gjermund Grimsby, KLP
10:50

Avslutning