Reform av det europeiske kraftmarkedet: Hva betyr dette for Norge?

EU skal reformere kraftmarkedet. Målene er å beskytte forbrukerne mot høye priser og sikre at det bygges ut nok fornybar energi. Men hvordan skal dette skje, hvilke endringer diskuteres, og hva betyr dette for Norge?

Informasjon
Tid
Sted
Sentralen, Oslo

Mange forslag om reformer av kraftmarkedet er lagt på bordet og EU-landene er nå i gang med dragkampene om hva som bør endres. EUs markedsdesign har stor betydning for utbyggingen av fornybar i Europa og Fit for 55. Hvilke endringer i markedsdesign er nå foreslått i EU og hva innebærer de? Hva kan bli vedtatt og hvordan vil dette påvirke Norge og andre land som er viktige for det norske kraftsystemet? Hvor lang tid vil det ta før et nytt regelverk kan foreligge?

Vel møtt til en samling lastet med tørre fakta, nøktern analyse og ferske brødskiver.

Program

Hvor står Europa nå og hva er problemene med dagens regime? Hva vil man oppnå med endringene? Hva krever klimamålene – og hvilke motsetninger kommer til syne?

Innleder: Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder, Norsk klimastiftelse

Hva ligger i reformforslagene som EU diskuterer, hva kan bli vedtatt og hva vil det ha å si for Norge?

Innleder: Manus Pandey, VP Energi og klimapolitikk, Statkraft

Hvordan ser arbeidet med kraftmarkedsreform ut fra våre naboland?

Innleder: Berit Tennbakk, partner, Thema Consulting Group

Blir det noe bedre for vanlige folk?

Innleder: Anne Therese Gullberg, PhD og partner, Kruse Larsen

Samtale: Blir det ekstreme den nye normalen? – Dilemma i EUs markedsreform.

Deltakere:

  • Jostein Røynesdal, Head of Group EU Affairs, Hydro

  • Silje Lundberg, seniorrådgiver, Oil change international

  • Nina Lillelien, seniorøkonom, NHO, og medlem i ekspertutvalget som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

  • Anne Therese Gullberg, PhD og partner, Kruse Larsen

  • Moderator:
   Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør, Energi og Klima og Norsk klimastiftelse