Rogaland uten utslipp: Hva er problemet?

Torsdag 4. mai kl. 08:30–10:00 inviterer Universitetet i Stavanger og Norsk klimastiftelse til gratis frokostmøte på Kafé Ask og Embla på Arkeologisk museum. Tema: Rogalands ansvar på veien mot nullutslipp.

Informasjon
Tid
Sted
Kafé Ask og Embla, Stavanger

Bussveien ved Mariero i Stavanger
Foto: Elisabeth Tønnessen CC-by-nc-nd

Norge skal redusere utslippene med 55 prosent innen 2030. Innen 2050 må utslippene være tilnærmet fjernet fra alle sektorer. For å lykkes med klimaomstillingen er Norge avhengig av at Vestlandsfylkene gjør sin del av jobben. Men hva innebærer det? Hvordan ser et Rogaland uten utslipp ut, hvilke valg må vi ta i dag og hvilke dilemmaer kommer vi til å stå i?

Vi utfordrer også noen av regionens fremste politikerne til å svare på følgende spørsmål: Hvilke klimapolitikk har de tenkt å føre de kommende årene?

Lett servering fra kl. 08:00.

Program

Norge og Rogaland mot nullutslipp – Hvordan ligger vi egentlig an og hva gjenstår?

Innledning v/Kirsten Å. Øystese, prosjektleder i Norsk klimastiftelse

Hvor godt er rogalendingene rustet for den omstilling vi står overfor?

Innlegg v/Klaus Mohn, rektor ved UIS

Det grønne energiskiftet

Innlegg v/ Eimund Nygaard, administrerende direktør i Lyse

Klimapolitikkens dilemmaer og konflikter

Innlegg v/Jens Kaae Fisker, forsker ved UIS

Hvilke klimaløfter har politikerne?

Politiske samtale mellom toppkandidater foran høsten valg.
  • Hanne Marte Vatnaland, Senterpartiet
  • Lasse Fredheim, Høyre
  • Svein Erik Indbjo, FrP
  • Kari Vestbø, SV
  • Kjartan Alexander Lunde, Venstre