Slik sparer kommunen vår energi, utslipp og penger!

24. mars kl. 09–10 inviterer Norsk klimastiftelse og KBN til webinar med eksempler på hvordan kommuner har kuttet strømforbruket radikalt.

Informasjon
Tid
Sted
Strømmes på internett

Norge må spare rundt 20 TWh de neste årene for å forebygge strømunderskudd. Flere kommuner og fylkeskommuner har allerede kuttet energiforbruk – og dermed strømregningene – stort. Dette har de klart ved å investere i energieffektivisering og energiproduksjon – som for eksempel solenergi. Mange har også klart å spare store mengder CO2-utslipp, blant annet ved å rehabilitere framfor å rive og bygge nytt. Hvilke vurderinger ligger til grunn for disse valgene? Hvordan har politikerne samarbeidet for å ta slike investeringsvalg framfor mer populære prosjekter? Hvor mye er det å spare på investeringer i energieffektivisering og energiproduksjon? Det er tema for webinaret 24. mars som arrangeres i Bergen. Webinaret er gratis og et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og KBN, kommunesektorens viktigste långiver.

Program

Velkommen! En kjapp inspirasjonsrunde i norske kommuner og fylker!

Ved Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

I 2020 brukte Våler kommune i Viken – med snaut 6000 innbyggere – rundt 35 millioner kroner på 88 små og store strømsparetiltak. Inntjeningen går raskere enn forventet og kommunen er snart i mål med nær 40 prosent kutt i energiforbruket. Hvordan gikk vi fram og hvordan fikk vi det til?

Ved Reidar Kaabbel, ordfører i Våler i Viken.

Når Bergen rådhuset nå er i bruk igjen etter omfattende rehabilitering – har bygget nå om lag 35 prosent lavere energiforbruk enn før. «Nybygget» er også mer plasseffektivt og huser nå langt flere medarbeidere enn før. Ved å rehabilitere framfor å rive «sparte» kommunen også store CO₂-utslipp.

Prosjektleder Elena Castillo i Etat for utbygging i Bergen kommune innleder om hva som ble gjort for å spare både energi og utslipp.

Rehabilitering av bygg kan spare utslipp og energiforbruk. Men er ikke rehabilitering fryktelig dyrt?

Ved Mie Fuglseth, seniorrådgiver og fagansvarlig klimagassutslipp og sirkulærøkonomi, Grønn Byggallianse.

Kan energikrisen løses lokalt?

Ved Harald Jacobsen, kommunikasjons- og bærekraftssjef i KBN.