Slik kutter kommuner og fylker utslipp og kostnader gjennom energieffektivisering og -produksjon

9. desember kl. 09–10:15 inviterer Norsk klimastiftelse og KBN til webinar om energisparing og -produksjon og om ulike former for energieffektivisering. Du blir kjent med inspirerende prosjekter fra små og store kommuner og fylker rundt om i landet.

Informasjon
Tid
Sted
Strømmes på internett

Norge ligger an til underskudd på strøm i løpet av få år, både fordi samfunnet skal elektrifiseres og fordi det skal etableres ny industri som krever store mengder kraft. Norske kommuner og fylker er storforbrukere av strøm. Med økte kostnader opplever flere kommuner en presset økonomi og må prioritere hardt. Kan disse bidra til omstillingen ved å både spare på strøm og produsere strøm – og attpåtil tjene penger på det? 

I dette webinaret får du gode eksempler på energieffektivisering, energieffektive nybygg, egenproduksjon av energi og rehabiliteringsprosjekt som kutter energibehovet. Mange av prosjektene bidrar også ytterligere til omstillingen ved å kreve utslippsgjerrige materialer og løsninger.  

Webinaret er gratis og et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og KBN, kommunesektorens viktigste långiver. På webinaret lanserer vi et nytt, felles inspirasjonshefte med gode eksempler fra kommuner og fylker rundt om i landet. 

Møteleder er Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse

Program

Innlegg ved Steinar Roppen Olsen, rådgiver Bygg og eiendomsavdelingen i Agder fylkeskommune

Tvedestrand videregående skole produserer mer energi enn det bruker. I juni og juli 2022 var strømregningen på minus 138 000 kroner, takket være en miks av solceller, biogass, flisfyr, energibrønner og gamle Nissan Leaf-batterier.

Innlegg ved Lars Erik Bjøntegaard, økonomisjef i Rendalen og Hanne Maageng Olsen, prosjektleder klima og energi i Rendalen

Rendalen med sine 1760 innbyggere – og med store areal – har brukt mer enn halve investeringsbudsjettet på energieffektiviseringstiltak de siste årene. Hva er gjort og hvilken effekt har det hatt? Og: Kommunene i Nord-Østerdal har gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Hva kan dette bety for energieffektiviseringen og framtidig tilgang til nok fornybar kraft?

Innlegg ved Torger Mjønes, Trøndelag fylkeskommune.

Rehabiliteringsprosjekt som kutter utslipp og energibehov: Under rehabiliteringen av Tiller Videregående skole i Trondheim ble det gamle bygget oppgradert til passivhus. Materialgjenvinning ga råstoff til 8000 sponplater. Taket ble kledd med solceller. Energilagring kom på plass ved å utnytte 25 brukte elbilbatterier.

Innlegg ved Sølve Sondbø, seksjonsleder Grønn vekst, klima og energi, Vestland fylkeskommune.

Fylkeskommunale bygg og ferger: En god plan og tydelige mål – slik kutter vi strømforbruk og utslipp

Hva skal til for at kommuner og fylker skal få grønne lån med grønn rabatt?

Med Venil Sælebakke, rådgiver klima og grønn finans i KBN.