Spør Skancke! Et webinar om energiomstilling, klimarisiko og den grønne bølgen i finans

Hva vil klimaendringene og energiomstillingen bety for finanssektoren og investorer? Og: Hvordan kan EUs Green Deal og taksonomi komme til å påvirke energiomstillingen? Det belyser vi på webinaret «Spør Skancke» 4. mai.

Informasjon
Tid
Sted
Webinar

Det internasjonale nettverket PRI – Principles for Responsible Investments – spår at vi innen få år kan oppleve brå, kraftige og dårlig planlagte klimavedtak som respons på for sen og for lite kraftfull klimapolitikk verden over.

Styreleder i dette FN-støttede investornettverket er Martin Skancke. På dette webinaret innleder Skancke om hva klimaendringene og den globale energiomstillingen kan bety for finanssektoren og investorer.

Spørsmål han berører er:

  • Nærmer vi oss det PRI kaller Inevitable Policy Response – nemlig at vi kan se for oss at klimapolitikken strammes til kraftig «over natten»? Hvordan kan dette i så fall komme til å påvirke finansnæring, investorer og også finansmarkedene?
  • Er det fare for brå korreksjoner – og til og med krakk – i klimaendringenes og energiomstillingens tid?
  • Hvordan kan EUs Green Deal og taksonomi komme til å påvirke energiomstillingen?
  • Stadig flere fond og enkeltinvestorer dropper aksjer i det fossile. Hvilken betydning har dette?
  • I Mark Carneys «Glasgow Financial Alliance for Net Zero» har eierne av til sammen mer enn 130 milliarder dollar forpliktet til å bidra til å styre den globale økonomien mot netto-nullutslipp og slik bidra til at Parismålene kan nås. Hvilken betydning har slike initiativ?
  • Risikerer vi en grønn «boble» i aksjemarkedet? Hvordan kan den forebygges?

Send inn dine spørsmål til Skancke på forhånd her: annejortveit@klimastiftelsen.no. Det er også mulig å stille spørsmål underveis i webinaret.

Arrangementet er gratis og er et samarbeid mellom Finansforbundet og Norsk klimastiftelse – og del av prosjektet EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite? Prosjektet støttes økonomisk av Finansmarkedsfondet.

I tillegg til å være styreleder i PRI, og medlem i TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), har Martin Skancke ledet det offentlig oppnevnte Klimarisikoutvalget (2018) og regjeringens ekspertutvalg som har vurdert Oljefondets klimarisiko (2021).

På oppdrag fra regjeringen leder han også Klimautvalget 2050 som skal vise hvordan Norge kan bli et land praktisk talt uten menneskeskapte klimagassutslipp.

Skancke er også styremedlem i Norsk klimastiftelse.

Program

Velkommen

Velkommen v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Foredrag av Martin Skancke

I tillegg til å være styreleder i PRI, og medlem i TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), har Martin Skancke ledet det offentlig oppnevnte Klimarisikoutvalget (2018) og regjeringens ekspertutvalg som har vurdert Oljefondets klimarisiko (2021).

Samtale med Dag Arne Kristensen

Samtale med leder Politikk for og organisasjon i Finansforbundet, Dag Arne Kristensen.