Norsk sokkel mot 2050: Letestans nå?

Norge har lovfestet at vi skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Det betyr at på 27 år skal utslippene reduseres med 90–95 prosent. Hva betyr dette for norsk olje- og gassindustri? Det er tema når Universitetet i Stavanger og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent møte onsdag 8. november kl. 08:15–10:00. (Enkel servering fra kl. 08:00)

Informasjon
Tid
Sted
Universitetsbiblioteket, Universitetet i Stavanger
Et bilde av en oljeplattfomr

Spar-plattformen Aasta Hansten. Foto: ©Equinor

Klimautvalget 2050 leverte nylig sine anbefalinger om Norges veivalg mot 2050.
Utvalget foreslår midlertidig stans i tildeling av letearealer og utvinningstillatelser på norsk sokkel mens det lages en strategi for sluttfasen til olje og gass.

8- november inviterer Universitetet i Stavanger og Norsk klimastiftelse til høyaktuelt frokostmøte om Veien til 2050: Hva vil skje med norsk olje- og gassindustri?

Vi spør:

 • Hva betyr veien til lavutslippssamfunnet i 2050 for olje- og gassnæringen?
 • Hvilke konsekvenser vil letestans og stopp i alle nye utvinningslisenser ha?
 • Hvor realistisk er det at CCS og (blått) hydrogen blir viktige klimaløsninger og nye industrieventyr?
 • Gir det mening å elektrifisere sokkelen på veien til lavutslipp når verden må slutte å bruke olje og gass hvis vi skal nå klimamålene?
 • Er oljehovedstaden Stavanger rigget for lavutslippssamfunnet?

På frokostmøtet møter du:

 • Ola Kvaløy, medlem av Klimautvalget 2050 og professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger.
  Last ned presentasjon
 • Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø, Offshore Norge
 • Kjetil Visnes, vice president i Norway energy hub, Equinor
 • Hilde Øvrebekk, journalist og kommentator, Stavanger Aftenblad

Arrangementet ledes av Kirsten Å. Øystese og Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse