Webinar: Om EUs taksonomi i praksis, grønne boliglån og EUs Green Deal under Ukrainakrigen

Finansforbundet og Norsk klimastiftelse inviterer til gratis webinar den 17. november om EUs taksonomi i praksis og hva den vil bety for bygg og bolig. Vi belyser også forbrukernytten av grønne boliglån og gir en status for EUs Green Deal i lys av Ukraina-krigen.

Informasjon
Tid
Sted
Strømmes på internett

Det blir anledning til å stille spørsmål til innederne. Møteleder er Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Arrangementet er en del av prosjektet «EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite?». Prosjektet mottar finansiering fra Finansmarkedsfondet.

Hjertelig velkommen! NB: Husk påmelding!

Program

EUs taksonomi i praksis! Og; «taksonomigrønn» eiendom

Innledning ved Line Asker, seniorrådgiver bærekraft i DNB.

Hvordan påvirker EUs Green Deal / taksonomi bankenes arbeid med grønne boliglån?

Med Åsne Ådland-Dale, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Vest.

Forbrukernytten av grønne boliglån

Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, legger fram en oppdatert analyse av «forbrukere og grønne boliglån».

EUs Green Deal og EUs taksonomi – hvilke krav og muligheter vil møte bl.a. boliglånskundene framover?

Samtale mellom Line Asker, seniorrådgiver bærekraft i DNB, Åsne Ådland-Dale, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Vest og Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Det første settet med taksonomi-kriterier trådte i kraft i EU 1. januar 2022. Hva får taksonomien å bety for finansansatte i deres møte med kundene?

Med Eivind Friis Hamre, spesialrådgiver i Finansforbundet.

Russlands invasjon av Ukraina gjør at EU bruker mye tid på den alvorlige energikrisen. Klarer EU å holde fremdriften når det gjelder EUs Green Deal og den store klimapakken «Fit for 55»?

Med Alf Ole Ask, Energi og Klimas korrespondent i Brussel.