Webinar om Klimautvalget 2050: Hva betyr utvalgets anbefalinger for kommunesektoren?

KBN – den norske stats kommunalbank – og Norsk klimastiftelse inviterer til gratis webinar om Klimautvalget 2050 og kommunenes rolle i arbeidet med å nå Norges klimamål. Webinaret foregår torsdag 7. desember og varer fra kl. 09–10:15.

Informasjon
Tid
Sted
Webinar

Det regjeringsnedsatte Klimautvalget 2050 la nylig fram sine anbefalinger om hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i løpet av 26 år. Her er det svært mye å gripe fatt i for alle landets nye kommunestyrer. For: Lykkes ikke Norge med omstilling i kommunene, vil ikke Norge bli et lavutslippssamfunn, heter det i rapporten.

Utvalget skriver blant annet at «alle kommuner bør revidere kommuneplanens arealdel og vedtatte reguleringsplaner som er eldre enn fem år for å ta ut områder avsatt til ulike former for utbygging, men som ikke tar nødvendig hensyn til klima- og miljømålene. Tilsvarende bør vedtatte samferdselsprosjekter som enda ikke er gjennomført være gjenstand for en «prosjektvask», slik at nedbygging av karbonrike områder og verdifull natur begrenses vesentlig.»

Med andre ord vil beslutninger som de nye kommunestyrene tar – eller ikke tar – de neste fire årene være svært viktige for Norges mulighet til å lykkes i omstillingen. 

Program

Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 – hva må gjøres om Norge skal nå Klimalovens krav om å kutte 90–95 prosent av utslippene innen 2050? Hvilken rolle – og hvilket ansvar – har kommunene i omstillingen som kreves?  Hva kan og bør kommunene som store innkjøpere og arealforvalter gjøre for å bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn i 2050? Innledning ved leder av Klimautvalget 2050, Martin Skancke.

Nordre Follo, en arealnøytral kommune

  • Kommunen Nordre Follo ble etablert i januar 2020 da Ski og Oppegård slo seg sammen. Nordre Follo kommune hadde helt fra starten av mål om å være arealnøytral. Hvilke konsekvenser får dette i praksis? Ved Anne Holten, områdeleder samfunn, klima og miljø i Nordre Follo kommune.

Samtale

Øvrige deltagere i programmet er Kia Kriens Haavi, leder av grønn finans i KBN, og Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Det blir god tid til spørsmål fra publikum. Send også gjerne inn spørsmål på forhånd: annejortveit@klimastiftelsen.no.