Webinar om grønn offentlig finans: Hvordan sikre at din kommune investerer bærekraftig og klimariktig?

29. september kl. 09–10 inviterer vi til webinar om grønne og klimariktige investeringer i norske kommuner. Arrangementet er gratis.

Informasjon
Tid
Sted
Webinar

Hver dag fattes store og små investeringsbeslutninger i kommunene i hele landet. Mange viktige valg gjøres i forbindelse med innkjøp og anskaffelser, investeringer i vedlikehold, rehabilitering og nybygging. I tillegg kommer planarbeid og arealforvaltning. Mange kommuner tar også en viktig rolle i å legge til rette for næringsutvikling. Noen kommuner har også velfylte fond. Til sammen forvalter norske kommuner og fylkeskommuner store verdier.

De neste tiårene skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. I tillegg må vi utvikle lokalsamfunnene på en måte som står seg i møte med konsekvensene av klimaendringene – som for eksempel større fare for styrtregn, flom, skred og tørke. Hvilken kunnskap trengs for å sikre at alle disse finansielle beslutningene baseres på troverdige kriterier for hva som er bærekraftige aktiviteter? Hvordan kan kommunens finansielle midler brukes mer presis og målrettet i arbeidet for et grønt skifte? Hva må kommunene vite for å unngå feilinvesteringer og minske den lokale klimarisikoen?

Det er tema for den nye rapporten Grønn offentlig finans- en kunnskapspakke, som er utarbeidet i et samarbeid mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Kunnskapspakken er særlig beregnet på ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner og på næringsliv som leverer tjenester til disse. Innholdet og anbefalingene i rapporten legges fram på dette webinaret.

Webinaret er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse, KBN Den norske stats kommunalbank, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Hjertelig velkommen til kunnskapspåfyll!

Program

Innledning

v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Grønn offentlig finans – en kunnskapspakke: Presentasjon av hovedinnhold og anbefalinger i rapporten.

Ved Stig Jarstein, seniorrådgiver i Multiconsult.

Hvordan bruker Trondheim kommune kunnskap om grønn offentlig finans i driften av kommunen og forvaltningen av kommunens arealer og verdier? Hva legges vekt på?

Med Olaf Løberg, finansdirektør i Trondheim kommune.

Hvordan bruker Trøndelag fylkeskommune kunnskapen om grønn offentlig finans i styringen av fylkeskommunen?

Ved Mari R. Bern, klimakoordinator Trøndelag fylkeskommune.

Hvordan kan Kommunalbanken som kommunenes største långiver bidra til grønnere forvaltning av kommunens ressurser – gjennom sin kontakt med kommunene og fylkeskommunene i hele landet?

Med Miriam Bugge Anderssen, rådgiver klima og grønn finans i KBN.