Webinar: Spar penger og strøm på energieffektivisering lokalt

Potensialet for å spare strøm i kommunale og lokale bygg er stort. Hvordan gripe an et arbeid med å energieffektivisere? Hva er økonomien i slike prosjekter? Det er tema for et webinar i regi av KBN og Norsk klimastiftelse.

Informasjon
Tid
Sted
Webinar på BigMarker

Strømutgiftene har de siste månedene blitt svært høye for mange kommuner, lokalt næringsliv og innbyggere. I tillegg vet vi at vi i Norge må produsere og spare fornybar kraft når transportsektoren elektrifiseres, øvrige CO2-utslipp skal kuttes og ny industri skal etableres. Nye utredninger viser at det er stort potensiale for strømsparing lokalt. Hvilke tiltak kan kommunene og lokalt næringsliv gjennomføre for å effektivisere strømforbruket og redusere regninga? Hvilke erfaringer og råd har kommuner som allerede lykkes med energieffektivisering? Hvilke mulige støtteordninger finnes? Det er tema for dette webinaret i regi av KBN og Norsk klimastiftelse. 

Program

Velkommen

Velkommen v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Stort potensiale for energieffektivisering i bygg.

Innlegg ved Ingrid Helene Magnussen, senioringeniør i NVE og redaktør for rapporten «Kostnader for energieffektivisering i bygg», utarbeidet av Multiconsult for NVE (2021)

Energitjenester, energibruk og effektbruk i bygg. Hva forhindrer energieffektivisering og hva kan gjøres for å ta ut potensialet for effektivisering og sparing?

Innlegg ved Synne Krekling Lien, sivilingeniør og forsker ved SINTEF Community, avdeling Bygninger og installasjoner og medforfatter av rapporten «Potensial- og barrierestudie Energitjenester i næringsbygg» utarbeidet for ENOVA av SINTEF (2020)

Begynn med en klimaplan! Slik har vi gått systematisk til verks og spart energi og kuttet strømregningen i Bodø kommune.

Innlegg ved Ole Arne Torsvik, energirådgiver og (tidligere) leder for teknisk drift (Forvalting, drift og vedlikehold – FDVU).

Kan prosjekter som sparer strøm gi mulighet for grønne lån?

Samtale med Tor Ole Steinsland, direktør for forretningsstøtte i KBN.