Historikk

Norsk klimastiftelse ble formelt lansert 18. mars 2010. Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen var initiativtaker. Stiftelsen fikk umiddelbar stor støtte fra næringsliv, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og myndigheter.

– Norsk klimastiftelse skal arbeide for at riktige klimavennlige industrielle produkter blir utviklet og tatt i bruk. Tempoet må økes, for utsiktene for klodens klima er ikke oppløftende, uttalte styreleder Pål W. Lorentzen under lanseringen av stiftelsen.

Oppstarten ble finansiert av Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet, Visjon Vest. Sparebanken Vest, Nansensenteret, Fritt Ord og Biskopen i Bjørgvin var de fire stifterne.

Helga Flesche Kleiven, Martin Smith-Sivertsen, Arvid Nøttvedt og Pål W. Lorentzen utgjorde stiftelsens styre. Stiftelsen etablerte også et råd på 16 støttespillere fra næringsliv, forskning, organisasjoner og myndigheter. Sekretariat og forretningsførerfunksjon ble ivaretatt av assisterende direktør Hans Roar Sørheim ved Christian Michelsen Research.

I januar 2011 tiltrådte Anders Bjartnes som daglig leder. Bjartnes har lang erfaring fra pressen, blant annet VG og Dagens Næringsliv. Han kom fra stillingen som redaktør for magasinet Recharge. Oppdatert oversikt over Stiftelsens administrasjon finnes her.

I 2011 lanserte Norsk Klimastiftelse nettavisen Energi og Klima. Oversikt over øvrige prosjekter finnes på denne siden.