Energi og Klima

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis.

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis – og deler stiftelsens formål og grunnsyn.

Energi og Klima er medlem i Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Ansvarlig redaktør er Anders Bjartnes.

Energi og Klimas samfunnsoppdrag er å gi beslutningstakere i politikk, næringsliv, akademia og organisasjoner kunnskap som setter dem bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet.

Energi og Klima har siden oppstarten i 2011 bragt nyheter, bakgrunn, kommentarer og analyser om svært mange sider av klima- og energifeltet.

Ved siden av ansvarlig redaktør Anders Bjartnes består redaksjonen av Olav A. ØvrebøLars Ursin og Alf Ole Ask.

Utover redaksjonens egne medlemmer bidrar en rekke andre skribenter jevnlig.

Energi og Klima AS

Energi og Klima er organisert som et aksjeselskap heleid av Norsk klimastiftelse.

Styret i Energi og Klima har følgende sammensetning:
Lars-Henrik Paarup Michelsen, styreleder
Sidsel Norvik, styremedlem
Rune Indrøy, styremedlem
Camilla Aadland, styremedlem
Gisle Glück Evensen, styremedlem

Kontakt:
E-post: energiogklima@energiogklima.no

Postadresse:
Energi og Klima
Odd Frantzens plass 5
5008 BERGEN

Org.nummer: 998361540
Kontonummer: 3633337139