Hva bør ansatte, investorer og kunder vite om EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet?

Norsk klimastiftelse og Finansforbundet starter i januar 2021 opp et felles prosjekt med tittelen EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite? Prosjektet støttes av Finansmarkedsfondet og skal gå over en toårsperiode.

Formålet med prosjektet er kunnskapsproduksjon og allmennopplysning om temaer som uten tvil får større betydning for norsk finansnæring, investormiljø og forbrukere de kommende årene. Målgruppene er ansatte og ledere i bank og forsikring, investorer og den interesserte kunde/forbruker.

Allmennopplysningsprosjektet vil i perioden januar 2021 – desember 2022 tilby:

  • gratis nanokurs
  • journalistiske dybdesaker
  • nyhetsbrev
  • webinarer

Norsk klimastiftelse har redaktøransvar for innholdet.

Abonner på #FinansiellKlimarisiko: