Klimarisiko og kommunene

Klimautfordringen er blitt en økonomisk risiko også for norske kommuner. Faren for feilinvesteringer er stor; ny teknologi og strengere klimakrav kan føre til at investeringer raskt kan bli utdaterte. Kommunene – med alle sine bygg og sin infrastruktur – er også utsatt for fysisk risiko; mer ekstremvær betyr at mange kommuner må investere i klimatilpasning. Kommuner som ikke tilpasser arealene sine for klimaendringer risikerer å bli gjort økonomisk ansvarlig den dagen styrtregn og overvann ødelegger eiendom og infrastruktur.

Som stor innkjøper og forvalter kan kommunal sektor også være en betydelig pådriver for en raskere energiomstilling. Mange lokalpolitikere og nøkkelpersoner i kommunene har bruk for ny kunnskap og saklig informasjon om hvordan klimaet innebærer finansiell risiko for kommunene og om hvordan denne risikoen kan håndteres. Kommunalbanken og Norsk klimastiftelse har derfor etablert prosjektet «Klimarisiko og kommunene» der vi blant annet samarbeide om å dele oppdatert og anvendelig kunnskap med kommunene. CICERO Senter for klimaforskning er faglig samarbeidspartner og har i forbindelse med prosjektet utarbeider et rammeverk som skal hjelpe kommune til å identifisere og systematisk jobbe med klimarisiko slik at disse kan bakes inn i investeringsbeslutningene.

Klimastiftelsen har blant annet utarbeidet og distribuert et innføringshefte om klimarisiko for kommunal sektor. Fysiske hefter er delt ut på bestilling til kommune-og fylkespolitikere, administrasjon og partier over hele landet.
Som Kommune-Norges største långiver er vi opptatt av økonomisk bærekraft og risiko i sektoren og at kommunene er bevisste på hvordan klimarelaterte risikofaktorer påvirker dem. Vi ønsker å bidra til mer kunnskap, sier adm. dir. i Kommunalbanken, Kristine Falkgård, (f.v) om samarbeidsprosjektet. CICEROs Kristin Halvorsen (midten) og Klimasatiftelsens prosjektleder Anne Jortveit.
I prosjektet har vi invitert til seminarer om den lokale klimarisikoen – I Oslo og i Trondheim (bildet). I tillegg har vi hatt webinar i to deler for Vestlandsregionen, i planene ligger det også webinarer for Agder-regionen, Innlandet og flere kystfylker.