tilnull.no

På plattformen tilnull.no kan du følge Norges vei til nullutslipp. Hvor store er utslippene våre? Hva vil utslippene være i 2030 hvis vi fortsetter som i dag? Hvilke sektorer og hvilke fylker gjør det bra? Og hvor går det for sakte?

For å bidra til å bremse klimaendringene har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030. Innen 2050 må utslippene kuttes ned til nær null.

For å få til dette, må vi omstille samfunnet på alle områder. Vi må slutte å bruke olje, gass og kull. Det som kan elektrifiseres må elektrifiseres, og all elektrisitet må være fornybar. Samtidig må vi bruke alle ressurser mer effektivt – og sløse mindre.

Hvordan ligger vi egentlig an?

På plattformen tilnull.no kan du følge Norges vei til nullutslipp. Hvor store er utslippene våre? Hva vil utslippene være i 2030 hvis vi fortsetter som i dag? Hvor raskt går det grønne teknologi-skiftet?

Finn svarene på www.tilnull.no.

Webportal

Veien til nullutslipp: Hvordan ligger Norge an?

Undervisningsopplegg

Veien til nullutslipp: Hvordan ligger Norge an?

Bærekraftig utvikling: Er Norge i rute til å nå klimamålene?

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer i læreplanverket.
Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan mennesker og vår levemåte påvirker klimaet og samfunnet.

Klimakrisen truer verden slik vi kjenner den

Klimaet har alltid endret seg, men det har vanligvis skjedd sakte, over tusenvis av år. Nå skjer det mye raskere. Verden er mer enn én grad varmere i dag enn før den industrielle revolusjon. Over hele kloden merkes konsekvensene. Isbreene smelter. Permafrosten tiner. Vi opplever mer ekstrem tørke og samtidig mer ekstrem nedbør. Plante- og dyrearter går tapt. Øyer og kystnære samfunn forsvinner når havet stiger.

Klimakrisen er blant de aller største truslene verden står overfor i dag. Å bremse klimaendringene krever handling både globalt, nasjonalt og lokalt.

Vi må stanse utslippene for å stanse den globale oppvarmingen

I Paris i 2015 ble verdens ledere enige om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader og tilstrebe å ikke overstige 1,5 graders oppvarming.

Norges vei til nullutslipp: Hvordan ligger vi an?

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030, sammenliknet med hva utslippsnivået var i 1990.
Innen 2050 skal utslippene reduseres med 90-95 prosent.   

Plattformen tilnull.no viser hvor mye Norge har kuttet klimagassutslippene siden 1990 og hvordan vi ligger an mot klimamålene for 2030 og 2050.

Alle utslippsdata og er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet. Data for kjøretøyparken leveres av Statens vegvesen. Energibruksdata hentes fra SSB og data fra fergesektorens hentes fra Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner og fergeoperatører. Plattformen kan benyttes i undervisning både i enkeltfag og til å jobbe tverrfaglig med temaet bærekraftig utvikling.