Prosjektet <2°C

Tograder er et klimaformidlingsprosjekt under Norsk klimastiftelse. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig kunnskap om klimaendringer og klimaløsninger.