Klimakunnskap på 15 minutter

Klimakvarteret er et 15 minutters digitalt foredrag der en forsker presenterer et bestemt tema knyttet til enten klimaendringer eller klimaløsninger. Klimakvarteret ble sendt LIVE i 2021 og Forskningsrådet støttet prosjektet.

Se opptak av klimakvarterene:

Økonomi er svaret på klimakrisa

Se forskningsdirektør Linda Nøstbakken ​hos SSB sin presentasjon om økonomiens betydning når verden skal mot nullutslipp. Sendt 03/12/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Urbant landbruk

Se NMBU-professor Trine Hvoslef-Eide sin presentasjon om urbant landbruk. Sendt 19/11/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Er nullutslipp mulig i alle sektorer?

Se Nils A. Røkke fra SINTEF sin presentasjon om utslippskutt i forskjellige sektorer. Sendt 29/10/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Fra flyreiser til oljeproduksjon

Se UiB-forsker Thea Gregersens presentasjon om norske klimaholdninger over tid. Sendt 15/10/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Negative utslipp – en nødvendighet eller luftslott?

Se NTNU-forsker Helene Muri sin presentasjon om negative utslipp. Sendt 8/10/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Hva bestemmer hvor klimavennlig en elbil er?

Se NORSUS-forsker Hanne Lerche Raadal sin presentasjon om livsløpsanalyser. Sendt 17/9/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Klimakrisen, kort forklart

Forsker Bjørn Hallvard Samset fra CICERO Senter for klimaforskning gir en introduksjon om klimakrisen. Sendt 4/6/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Naturkrisen og klimakrisen

Professor Vigdis Vandvik ved Universitetet i Bergen gir en introduksjon om naturkrisen vs. klimakrisen. Sendt 28/5/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Solenergi i Norge

Forsker Josefine Selj ved Institutt for energiteknikk (IFE) gir en introduksjon om solenergi i Norge. Sendt: 21/5/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Hverdagstiltak mot klimaendringer

Professor Finn Arne Jørgensen ved Universitetet i Stavanger gir en introduksjon om resirkulering som kulturell og materiell praksis. Sendt: 7/5/2021

Vil frodige skoger komme tilbake til Arktis?

Førsteamanuensis Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret for klimaforskning/Universitetet i Bergen gir en introduksjon om klimaendringer i fortid, nåtid og fremtid. Sendt: 30/4/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Veien til en sirkulær økonomi

NHH-forskerne Lars J. Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen gir en introduksjon om sirkulærøkonomi. Sendt: 23/4/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Hydrogen som klimaløsning

Førsteamanuensis Velaug Myrseth Oltedal fra Høgskulen på Vestlandet gir en introduksjon til hydrogen som klimaløsning. Sendt: 16/4/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Klikk, likes og utslipp

Dekan Ingrid Schjølberg ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU forklarer sammenhengen mellom dingsene vi omgås med i hverdagen og bruken av sosiale medier og energiforbruk/klimagassutslipp. Sendt: 19/3/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.

Batteriteknologi i går, i dag og i morgen

Batteriforsker Jacob Hadler-Jacobsen fra NTNU forteller om batteriteknologiens rolle i kampen mot klimaendringene, om forskningen som pågår og utsiktene for fremtiden. Sendt: 19/2/2021

Les også spørsmål/svar fra foredraget.