<2°C Skole

Her finner du skreddersydde undervisningsopplegg, ressurser og tema tilpasset læreplanens kompetansemål.

Denne ressurssiden er utviklet for å bidra til enklere bruk av <2°C-magasinet samt ressursene fra tograder.no i undervisningen. På disse sidene finner du forslag til undervisningsopplegg knyttet til kompetansemålene i læreplanen (fagfornyelsen). Oppgavene er fordelt på foreløpig tre fag for 1. klasse på videregående: Naturfag, samfunnsfag og geografi.

Dette er ikke til hinder for å benytte oppgavene for andre trinn, eller i andre fag. Oppgavene er utviklet med tanke på at de skal kunne brukes på forskjellige temaer og fag, og de vil kunne passe inn i ulike undervisningsopplegg som du som lærer lager til dine elever. Derfor ligger en oversikt over de forskjellige oppgavene på siden oppgavesamling.

Arbeid med klimaspørsmål gir en svært god ramme for å jobbe med flere kompetansemål, kjerneelement og fag, derfor håper vi at disse sidene kan være av nytte, og bidra til undervisningen og arbeidet med læreplanene.

Dersom du ikke har gått i gang med Fagfornyelsen enda, finner du undervisingsoppleggene til den gamle læreplanen her:

Høsten 2019 ble nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående lagt frem, og fra høsten 2020 er det de som gjelder. I overordnet del av læreplanverket heter det at «Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet» og at «Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.»

Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet, og dermed også våre samfunn. Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet.

Overordnet del av læreplanverket