Temanotat

Siden høsten 2020 har vi utvidet <2°C-porteføljen med det vi har kalt temanotat. Dette er et kompakt rapportformat som brukes for å presentere et bestemt tema eller problemstilling. Som alt vi publiserer under <2°C-navnet er også temanotatene fakta- og forskningsbaserte.