Pris for bidrag til energi­effektivisering i kommunene

Klimastiftelsens og Kommunalbankens «Inspirasjonshefte for kommuner og fylker: Spar og produser mer energi» ble trukket fram da tre priser nylig ble delt ut av under «Varmepumpekonferansen 2024».

En kvinne som snakker i en mikrofon og holder et dokument, står ved siden av en mann som holder en pris på en formell begivenhet.

Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse, og Harald Jacobsen, Kommunikasjons- og bærekraftssjef i Kommunalbanken. (Foto: Thomas Eckhoff for Norsk Varmepumpeforening.)

Publisert:

I prosjektet «Kommunenes rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet» har Norsk klimastiftelse og Kommunalbanken samarbeidet om å spre kunnskap til ansatte og folkevalgte i kommuner over hele landet. Rett før jul 2022 ga vi sammen ut «Inspirasjonshefte for kommuner og fylker: Spar og produser mer energi».

Under prisutdelingen på Varmepumpekonferansen i mars gikk «Varmepumpeprisen 2024» til statlige Kommunalbanken for å «bidrag til reduserte klimagassutslipp og til energieffektivisering i norske kommuner gjennom sine grønn lån – og for sitt bidrar med viktig informasjonsarbeid overfor kommuner og da særlig ved samarbeidet med Norsk klimastiftelse».

– Brosjyren viser hvordan varmepumper og andre tiltak har spart mye energi for en rekke kommuner. Mange trenger inspirasjon fra et større nettverk, det gjelder ikke minst små kommuner, sa daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening under utdelingen.

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av vår jobb med å spre kunnskap om energieffektivisering i kommunesektoren, i godt samarbeid med Norsk klimastiftelse. Mange naturinngrep kan unngås gjennom bedre utnyttelse av eksisterende energiressurser, og her spiller varmepumper en viktig rolle, sa kommunikasjons- og bærekraftssjef i KBN Harald Jacobsen da han mottok utmerkelsen.

– Ikke alle kommuner har nok kompetanse til å planlegge for energieffektivisering og lokal energiproduksjon. For disse kommunene er det viktig å koble inn kompetente miljøer så tidlig i prosessene som mulig når de vurderer om de skal energieffektivisere, bygge nytt eller rehabilitere. Våler i Viken og Rendalen i Innlandet er eksempler på imponerende innsats som vi har presentert sammen med Kommunalbanken. Vi håper disse – og flere – kan inspirere andre kommuner som vurderer egen energiproduksjon, enøk og rehabilitering, sa nestleder i Norsk klimastiftelse, Anne Jortveit, under prisutdelingen.

Som del av samarbeidet med Kommunalbanken har Norsk klimastiftelse besøkt kommuner og fylkeskommuner som har investert stort med formål å spare og produsere energi. En av kommunene er Bodø, som under Varmepumpekonferansen ble kåret til «Årets Varmepumpekommune».

Bodø kommunen eier rundt 80 bygg med et samlet areal på rundt 260 000 m2, og har de siste seks-sju årene gått svært systematisk til verks for å redusere klimagassutslipp og kutte energibruken i sine bygninger. Det har gitt betydelige økonomiske innsparinger, også tatt i betraktning utgiftene med å ansette energirådgiver.

– Vi overtar snart vårt sjette bergvarmeanlegg, varmepumper er en del av helheten i arbeidet vårt, sa energirådgiver Ole Arne Torsvik da han mottok prisen på vegne av Bodæ kommune. Du kan lese mer om Bodøs arbeid med energieffektivisering her: Bodø: Sparte strøm for mer enn 7,1 millioner på fire år.

Her kan du laste ned Inspirasjonshefte for kommuner og fylker: Spar og produser mer energi.

Her kan du se noen av webinarene Klimastiftelsen har holdt sammen med Kommunalbanken. Du kan også laste ned innledernes presentasjoner:

En mann som står foran solcellepaneler med landskapsutsikt i bakgrunnen.

Energirådgiver Ole Arne Torsvik mottok prisen for Årets Varmepumpekommune 2024. Her på taket på Mørkvedbukta skole og barnehage i
Bodø, der 589 m2 av taket er dekket av solceller. (Foto: Anne Jortveit, Norsk klimastiftelse.)